Océane des Cimes Etoilées
(Miss Jade)

Itsi Bitsi Tini Ouini Petit Bikini des Jardins d'Epona (Bikini)  &  Ch. Impact dans 5 secondes des Jardins d'Epona (Eros) 
 

 

Son adoption

 
     

 

Accueil Portée 2018 Bikini & Eros