Miss Provence : Rana des Cimes Etoilées
à 7 semaines 1/2
Itsi Bitsi Tini Ouini Petit Bikini des Jardins d'Epona (Bikini)  &  Nom Coupable des Jardins d'Epona (Guilty)
 

     

        

    

Miss Provence à 8 semaines : cliquez ici

Accueil Portée 2020
Bikini & Guilty